partners

 
 

DelftseBuur werkt met verschillende (vrijwilligers)organisaties samen in het in oktober 2015 opgerichte platform Welkom in Delft.


Participe is een welzijnsorganisatie in Delft en zorgt ervoor dat mensen kunnen meedoen in de samenleving. Sinds 2006 voert Participe tevens de dienst vluchtelingenbegeleiding uit i.o.v. de Gemeente Delft. Deze dienst bevat maatschappelijke en juridische ondersteuning van statushouders in o.a. Delft. De eerste 6 maanden krijgen de nieuwe Delftenaren intensieve begeleiding: van huurcontract tot het aanvragen van toeslagen, uitkeringen en hulp bij gezinshereniging.
Waar DelftseBuur zorgt voor sociale inburgering, zorgt Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft voor maatschappelijke inburgering.


Stichting Present Delft

Present wil een brug slaan tussen mensen die hulp willen geven en mensen die daarmee geholpen kunnen worden. We organiseren zowel praktische als sociale vrijwilligersprojecten. De vrijwilligers bepalen zelf wat ze willen doen en wanneer. We werken altijd in groepsverband en doen eenmalige projecten. Voorbeelden: klussen bij een alleenstaande jonge moeder, een tuintje opknappen bij mensen die dat echt zelf niet meer kunnen, helpen bij een verhuizing of een wandeling maken met ouderen. 

De geboden hulp komt altijd op de juiste plek terecht doordat de projecten georganiseerd worden in samenwerking met maatschappelijke organisaties.  

Onze visie is om een maatschappelijke beweging op gang te brengen waardoor het steeds meer vanzelfsprekend wordt om elkaar te helpen.


Met Participe/Vluchtelingenbegeleiding Delft, Stichting Present, Gemeente Delft en het Interkerkelijk Diaconaal Beraad is DelftseBuur gestart met het samenwerkingsinitiatief Welkom in Delft 

Welkom in Delft