DelftseBuur
 
een goede buur zijn voor         nieuwkomers:                            "we zijn allemaal mens"

De buddy is een goede buur.   (kijk ook voor activiteiten bij "actueel")

De vrijwilligers van DelftseBuur heten als ‘een goede buur’ de nieuwkomers welkom. Ze wijzen de weg en ondertussen oefenen ze samen Nederlands. Als burgers onder elkaar.

Alle bij DelftseBuur betrokken mensen zijn dus vrijwilligers. Om een goede buur te zijn hoef je geen opleiding te volgen.
Ook geen uitgebreide screening te doen. Je meldt je aan en na een korte kennismaking ga je aan de slag!

Een DelftseBuur is een goede buur voor:
•contact
•Nederlands oefenen
•wegwijs maken in Delft
• ontmoeting, ook met andere Delftenaren
•de Nederlandse ‘gezelligheid’.
De buddy is geen hulpverlener of professional, de buddy is een goede buur.
Iemand die naar de ander omkijkt.

Aanmelden: info@DelftseBuur.nl (vermeld wel jouw telefoonnummer)

Na aanmelding vindt er een telefonische kennismaking plaats.

Werkwijze
De meeste vluchtelingen zitten nog volop in de inburgeringsfase. Tijdens de eerste zes maanden begeleidt Participe/Vluchtelingenbegeleiding of de Taalschool Rijswijk/Delft  om de materiële, juridische kant te regelen. In deze periode wordt de mogelijkheid van een DelftseBuur aangeboden.
De aanvraag komt schriftelijk bij DelftseBuur binnen en wordt doorgestuurd naar de buddy die beschikbaar is. Je wordt gekoppeld aan een vluchteling(engezin) uit (meestal) Syrië of Eritrea. De gegevens die je krijgt zijn beperkt vanwege privacy: naam, adres, geboortedatum, gezinssituatie, land van herkomst, scholing en werk. Je krijgt het aanmeldformulier per mail en gaat zelf op pad.
Het eerste gesprek met de nieuwkomer is een kennismakingsgesprek. Je beslist of je door wilt gaan of niet.
Je maakt met je buddymaatje(s) afspraken - soms met handen en voeten - over wanneer je elkaar wekelijks ziet, waar, wat je gaat doen, al dan niet samen met andere nieuwkomers, Delftenaren, familie, vrienden of mede-studenten.
Op onze intranetpagina’s staan handige adressen waarna je kunt doorverwijzen.

Persoonlijke ondersteuning
Je bent niet alleen. Als buddy heb je altijd iemand achter je staan!
“Zo maak je vrienden.”